Strandsitteren artikler

Emil Andersen – ordfører kjent som Buffalo

Av Ole Peder Kjeldstadli
- basert på Arne Magnussens memoarer

Moss byleksikon forteller at Emil Andersen (1902 – 1972) – nesten bedre kjent som Buffalo - var ordfører i Jeløy kommune 1935-1940 og i Moss kommune 1959-1971. Han vokste opp i enkle kår i et anneks til gamle Høstegården i Kongens gate 27, på hjørnet av Vogts gate. Han var i unge år ansatt på Moss Værft & Dokk, og ble sterkt engasjert i fagbevegelsen og Arbeiderpartiet. Han ble senere veioppsynsmann i Jeløy kommune, senere Moss kommune, før han ble politiker på heltid.

 

Et stolt øyeblikk for ordfører Emil Andersen var da han kunne ønske Kong Olav velkommen til 250-årsjubileet i 1970. (Foto: Jan Larsen)

I 1936 møtte han på Stortinget som vararepresentant for Arbeiderpartiet. Som ordfører ble han, med sin folkelige stil, sin joviale framferd og sine mange morsomme og poengrike taler, meget populær. Trolig var han den første ordfører i Moss som "hele byen" var på for- og oppnavn med. Og han bar oppnavnet Buffalo med stolthet.

Personligheten Emil
Arne Magnussen skriver om Emil Andersen i sine opptegnelser. I denne artikkelen vil vi gi et bilde av Emil Andersen formidlet av Arne Magnussen. Her får vi bekreftet det som Moss Byleksikon skriver. I en jubileumsartikkel om Emil Andersen bruker Magnussen bare navnet uten tittel om 60-års-jubilanten. Dette gjøres bevisst for å understreke at Emil Andersen var noe annet og mer enn ordfører, selv om det i og for seg er et både betydningsfylt og krevende verv. Det er imidlertid personligheten, eller mennesket bak ordførerfasaden, som er avgjørende.

Tre møter på en dag
Magnussen forteller at unggutten Emil Andersen var opptatt av politikk. En søndag, dagen før et valg 

ble det holdt tre valgmøter i Moss med de samme talerne på alle møtene, men i ulike lokaler. En smilende gutt i sin tidligste ungdom fulgte med fra møte til møte. Han fulgte godt med i foredragene, ja det så ut som han likte seg. Magnussen hevder at det er noe av et særsyn, en pur ung gutt og politisk interessert. Politiske foredrag pleier ikke å interessere i den alderen. Nei, unge Emil var unntaket.

Humor som varemerke
Emil Andersen var som ung gutt kjent for sitt smil og blink i øyet, det humoristiske var allerede den gangen et varemerke ved ham. Emil A. var født og vokste opp i Moss i jevne kår i en arbeiderfamilie - som arbeiderfamilier flest rundt 1900. På Moss folkeskole var han godt likt av «Frøken». At Emil Andersen var godt likt av sin lærerinne forstår vi av det at han fikk besøk av sin frøken når han var syk, og hun hadde med frukt til sin syke elev. Om lille Emil ikke var meget syk, så var han i alle fall syk og sengeliggende.

Blant kameraten i denne gaten utenfor gamle «Høstegården» og på kong Håkons plass var Emil noe av en anfører, en ‘primus inter pares’ – den fremste blant likemenn. Emil dyrket også sporten, særlig på ski nedover Melløsbakkene. Gater, boliger og en stadig økende trafikk har endret byen fra det som en gang var det gamle idylliske Moss.

Betrodd av arbeidskameratene
Emil måtte, som mossegutter flest, tidlig ut i arbeidslivet. Han fant fotfeste på Moss Værft og Dokk. Han vant hurtig arbeidskameratenes tillit og ble betrodd tillitsverv, og han var en betrodd og respektert talsmann for de ansatte på arbeidsplassen. Fra 1914 til 1920 hadde 500 mennesker arbeid på Værven. Men i 1921 kom nedgangen, og i 1927 ble Moss Værft oppløst. Samme år ble Moss Værft & Dokk stiftet, og verftet kom igjen på fote. Emil Andersen hadde allerede den gangen ordet i sin makt, og han var ikke lett å hanskes med ved forhandlingsbordet.

 

Et godt portrett av Emil Andersen slik alle mossinger kjente han. (Foto: Moss Dagblad)

Fotballreferent
Utenom sitt arbeid var han opptatt av fotball, og han overvar mange fotballkamper utenbys som sportsreferent for «Ekstrabladet», senere «Moss Arbeiderblad». Avisen hadde ifølge redaktøren Arne Magnussen, ikke meget å rutte med, men Emil Andersen var tilfreds når han fikk dekket reiseutgiftene.

Arne M. omtaler Emil Andersen som en person som ikke var ute etter «politiske» bein, han var ingen streber. Han var ingen klatrer på den politiske ærgjerrighetens stige. Men likevel ble han ordfører i Jeløy før krigen og varaordfører i Moss i mange år før han selv ble ordfører. Som ordfører ble han, med sin folkelige stil, sin joviale framferd og sine mange morsomme og poengrike taler, meget populær.

Han fikk også tillit og har møtt som vararepresentant på Stortinget for Arbeiderpartiet i 1936. Endelig har han blitt vist tillit i Arbeiderpartiet og ble valgt til formann i Østfold Arbeiderparti.

Arne M. fremhever Emil Andersens humør. Det er av det sjeldne, med en benådet evne til å lage vitser. Av og til som en «Kolingen» trådte han fram på den politiske arena. «Kolingen» var en humoristisk gjennomgangsfigur hos den svenske forfatteren og billedkunstneren Albert Engström.

Taler med godt poeng
Hvis det er riktig at en god latter forlenger et menneskes liv, står mange mennesker både i og utenfor Moss i takknemlighetsgjeld til Emil Andersen. Emil var en eiendommelig mann, og som taler kunne han kunsten med overraskelses- momenter og kunstpauser. Et eksempel: Emil Andersen holdt 17. maitalen på festplassen på Skarmyra og han sa: «17.mai er ikke den største dagen i året». Lang kunstpause. Folk så på hverandre, og mange tenkte at nå kom en politisk 1. maitale. «Den største dagen i året, det er 16. mai, 16. mai om kvelden - for alle barn» fortsatte han. Dette var en prestasjon, ifølge Arne M, en virkelig prestasjon. Den store forsamlingen holdt pusten.

 

Dette er ikke tre gangstere som har tatt seg en pause på landeveien, selv om bilen, skyggeluene og pipene kan minne om det. Det er veioppsynsmann Emil Andersen t.h. på befaring. (Foto: Ukjent)

Innfridde forventningene
Henry Jacobsen (1898-1964) var ordfører i Moss i årene 1945-1959. I Moss var husmangelen noe av det første ordfører Henry Jacobsen tok tak i. Utbyggingen av Moss tok til med de store boligfeltene på 1950- og 1960-tallet. Under ledelse av Henry Jacobsen, varaordfører Emil Andersen og rådmann Arne Magnussen utviklet Moss seg raskt etter krigen. Jacobsen sa fra seg ordførervervet, og han ble etterfulgt av Emil Andersen i 1959.

Emil Andersen innfridde alle forventningene man hadde til en ny ordfører. Rolig, behersket og verdig skjøttet han ordførervervet. I sin offentlige framtreden opptrådte han slik at han fikk tilslutning fra mange av byens borgere. De karakteriserte hans ordførertale med disse ord: «En tale - en ordfører verdig!»

 

Buffalo møtte Festus
Et historisk møte mellom Buffalo («sheriffen i Moss») - ordfører Emil Andersen og TV-serien Kruttrøyks populære deputy Festus (Ken Curtis). Møtet mellom de to fant sted i Mossehallen under byens 250-årsjubileum i 1970. (Foto: Jan Larsen.)