Strandsitteren artikler

Torvgården - Gudes gate 2

Torvgården Gudes gate. 2
av Karin Behn Skjævestad

Torvgården. Gudes gate 2. Byggår 1903. Arkitekt Oscar Dehkes.

Det har vært hevdet at det er Østfolds flotteste hus i jugendstil, eller art nouveau. Som det ligger i navnet skulle den nye stilarten frigjøre seg fra historismen og skape nye stiluttrykk basert på planterikets svungne linjer og være asymmetrisk avrundet og ny i form og uttrykk.

Men som vi ser, er det så mye igjen av historismen og også sveitserstilens kjennetegn, at huset kanskje heller skulle klassifiseres som sen historisme enn tidlig jugend. Ikke desto mindre er fasaden med alle sine motiver og alt sitt overskudd som kulminerer i hjørnetårn med spir, til å bli i godt humør av.

 

Disse åttekantede "hengende tårn" er egentlig et engelsk fenomen kalt "belvedere" og finnes også i sveitserarkitekturen i tre. Bygningens inngangsparti er kronet av en trappegavl fra barokken, noen korintiske søyler er med. Smijernsmønsteret i rekkverket foran loftsvinduene, de øvrige balkongrekk- verkene og den innvendige trappen er vel det nærmeste vi kommer jugend. Ellers er vindusomrammingen i tegl med spesialformet stein med flate buer, en slags invers utgave av for eksempel Pikeskolen og Torg gata 2 og 4. T-post-vinduene er sen sveitserstil.

De sandstenfargede relieffer under vinduene har riktignok plantemotiv, men kan vel minne om et noe medtatt juletre Taket var opprinnelig skifertekket. Huset er ellers godt vedlikeholdt i opprinnelig stil.

Dette er Moss bys representant for forret- ningspalasset, en bygningstype med butikker i 1. etasje og kontorer og boliger i etasjene over, som fantes både ute i Europa og i hovedstaden. Groschgården fra 1887 av arkitekt Bernhard Stecmest på hjørnet av Karl Johan og Universitetsgata har mange likhetstrekk, og gårdene her ble med sine fire etasjer regnet som "over- maade høie". Slik var nok oppfatningen enda mer i vår småby. De senere nabohus Torggata 2 og 4 er jo også lavere.

Regulert til bevaring.
Om arkitekt Oscar Dehkes er det lite å finne, han var ikke medlem av arkitektenes fagforbund. I 1903 var han 28 år gammel og hadde kontor i Pilestredet, i sin fødeby Christiania, men slekten kom fra Holland, hvor art nouveau oppsto.

Dette skriver Ragnar Hagen.
Før Torvgården ble bygget sto det noen småhus på denne tomten, samt byens vekt. Den berømte "Høyvekta på Moss". Samtidig med at Torvgården ble bygget, ble Torggata anlagt. Her var det ingen gate fra før. Byggherre for Torvgården var Otto Svae sammen med Moss Håndverk- og Industriforening. Otto Svae klarte ikke sine forpliktelser og gikk konkurs noen få år etter at bygningen sto ferdig. Moss Håndverk- og Industriforening måtte over- ta hele bygget for å redde sine interesser. Det ble en komplisert affære som gikk helt til høyesterett. Moss Håndverk- og Industriforening kom noenlunde helskinnet ut av det hele ved at Hans Næss i 1911 overtok eiendommen.

Frelsesarmeen leide lokaler i den nye Torvgården. I 1904 averteres det kinoforestilling i Frelsesarmeens lokale "Klippen", hvor det vises levende bilder. 1917 solgt Næss Torvgården til ingeniør F. Blom-Ohlsen. Her drev han en av byens første bilforretninger, han solgte også elektriske artikler, og han hadde elektrikere i arbeide. Bensin solgte han fra en pumpe på gårdsplassen. Der var det også anlagt en vaskeoppstillingsplass. Kredittbanken i Moss fikk lokaler i Torvgården da den åpnet sine dører i 1918. I 1924 ble denne banken sammensluttet med Moss Privatbank og flyttet over gaten.
Midt på 1920 -tallet gikk Blom-Ohlsen konkurs. Moss Privatbank kom inn i bildet, men banken var selv på gyngende grunn og ble satt under offentlig administrasjon i 1925. I 1927 måtte banken gå til full likvidasjon. Et nydannet selskap bestående av bankkasserer Fredrik Bolin, kjøpmann L. P. Sterud og disponent Karl A. Thorshaug kjøpte nå Torvgården. Deres etterkommere eide gården inntil den ble overtatt av Torvgaarden Holding A/S.

Første etasje har i alle år vært brukt til butikklokaler, i annen etasje kontorer og tredje og fjerde etasje er det leiligheter. I denne gården har det vært tannlege, lege, dyrlege, og advokat kontor - og konsulat. Her har fotografene Th. Bachman, Jo Benkow og Thorshaug hatt atelier. Av andre forretninger i dette bygget kan nevnes: Alf Sødals Sørs Viseguttkontor, Erling Egebergs elektriske forretning, Norbys Fargehandel, Vinmonopolet, Konfeksjon, "Arne Iskrem" Johansens Frisk-O-GO- isbar. Verdens beste iskrem, med ekte vanilje, og mye, krokan, i jordbærisen var det biter av jordbær. Pinneisen var pakket i sølvpapir og kostet 50 øre på 1950 tallet. Denne iskremen blir nok ikke glemt av oss som vokste opp på denne tiden.

Dette var noen glimt inn i den lange historien til Torvgården i Moss. Den har blitt tatt godt vare på av sine eiere opp gjennom årene, og er en pryd for byen vår.

Kilder: Moss Avis, Landstads arkiv, Mosse Håndverk i Ladested og Kjøpestad, I Moss som den var, Moss bys historie, bind 3.