Strandsitteren artikler

Fugl Fønix var Mosseutstillingens logo

Fugl Fønix var Mosseutstillingens logo

Av Oddvar Aasen og Camilla Gjedrem

Det som foregikk på Skarmyra i sommermånedene i 1937 må ha vært selve Soria Mora for mange mossinger, unge som gamle. I 11 uker var et liv og en aktivitet på datidens største festplass i byen som de neppe glemte senere i livet. Utstillingen ”Moss 1937” hadde 300 000 besøkende, med konge, regjering og storting som de fremste på gjestelisten. 75 av byens industri- og handelsvirksomheter viste fram hva de hadde å by på, og det var kulturelle og historiske innslag en masse. De yngste gjestene var kanskje mest opp av tivoliet og alle opptredenene av artister fra hele verden.

 

Dette oversiktsbildet over Skarmyra viser hvor 1937-utstillingen lå.

Et 50-årsjubileum

Den konkrete bakgrunnen for utstillingen var at Moss Handelsstands forening fylte 50 år i 1937. Byen hadde etter hvert utviklet seg til en viktig industriby, og dette ville man vise fram. Målet var ”Å sette Moss på kartet”, og rådmann Arne Magnussen hadde vyer om ”Stor-Moss”.

I 1930 hadde Sarpsborg med stor suksess arrangert Østfoldutstillingen i anledning 900-års-jubileet for slaget på Stiklestad, og mossingene kan ha blitt inspirert av den suksessen. I 1938 skulle Oslo arrangere ”Vi kan-utstilling”, og det vred mossingene straks om til ”Vi vil” året forut.

”Oslofjordens industricentrum”
Vi hører ofte om ”de harde 30-åra” med stor arbeidsledighet og økonomiske problemer for de fleste grupper i landet. Moss hadde også sitt å slite med, men optimismen var også der. Stadsingeniør Einar Mathisen hadde kommet med planer som ville medføre en nesten dramatisk utvikling for byen, og Moss ble den fremste funkisbyen i landet, med nybygg som Parkgården, Parkteateret, Gimle kino, Moss Krematorium og private villaer på Thorneløkka og Grimsrødjordet. Flere bedrifter slo seg ned i byen og mosseindustrien ble den fremste forbruksvareprodusenten i landet. På Kambo ble det etablert en monteringsfabrikk for biler og det ble åpnet sjøflyrute til Vestlandet på Rosnes. Fra før hadde man riksvegen til Sverige rett gjennom byen og fergeforbindelsen til Horten. Så det var sannhet i tittelen på brosjyren som ble laget: ”Moss, Oslofjordens industricentrum.”

 

Disse seks damene som jobbet på utstillingen fikk også tid til å hygge seg. Bildet er utlånt av Kjell Olsen. Hans tante Åse er med på bildet.

Tre herrer med floss
Sentral i arrangementet sto tre herrer i floss med makt i byen, konsul Helly Hansen, ordfører Nils Gjerseth og rådmann Arne Magnussen. Hoved-komiteen hadde to sekretærer, hvorav den ene var den senere formannskapssekretær og kinosjef Arne Kinander. Hans S. Jacobsen og Rolf Sterud sto for PR-arbeidet. Lokale kulturkrefter sørget for høy kvalitet på musikken, og Sigurd Islandsmoen skrev en egen kantate. Det ble også laget en historisk utstilling om utviklingen av Moss.

”Fugl Fønix” – ikke mossekråka
Logoen til utstillingen viste en fugl i flukt. Ikke ”mossekråka” som allerede den gang var i bruk i markedsføringen av produkter fra Moss, men ”Fugl Fønix”. Fønix er ifølge myten fuglen som reiser seg opp fra asken og flyr mot himmelen. Nå lå ikke Moss i aske, men byen ville opp og fram. Kunstneren var Alexey Zaitzow, en eksilrusser som var blant de fremste eksponentene for funksjonalismen. Hans fugl var symbolet på ”en by som reiser seg, en by i framgang”.

Fugl Fønix var inspirasjonen til kunstneren Alexey Zaitzow da han laget messeplakaten. Bildet viser en utstilling i Moss by- og industrimuseum.Harald Stenerud har en original plakat. Foto: Bjørn Wisth.

Sterke menn og mosseprinsesse
Arkitekten bak utstillingen var Arne Korsmoe. Hans arkitektur var kontroversiell, men bidro sikkert til at paviljongen er den bygningen som huskes best av de som opplevde utstillingen. Tivoli-avdelingen bød på sensasjoner som ”Sterke Samson” og ”Miss Quincy”. Sistenevnte stupte fra stor høyde ned i et ørlite basseng. Tryllekunstnere, balansekunstnere og fakirer imponerte også både gamle og unge. Mange husker med gru en mann som hadde en lyspære der hodet egentlig skulle være. Norges Bondelag hadde sitt landsmøte i Moss denne sommeren, og Mosseprinsessen ble kåret.

 

Kronprins Olav hadde en egen dag på utstillingen. Her ledsages han av styreformannen konsul Helly Hansen. Til høyre to unge gutter som er spent på å se tronarvingen. Foto: Privat.

Stortingets vaskekoner invitert
Gjester var det mange av fra nær og fjern. Arne Magnussen inviterte mange bekjente fra sin politikertid, blant andre Danmarks statsminister Thorvald Stauning. Invitert var også alle folkevalgte og ansatte på Stortinget, stortingspresident så vel som vaskekone. Historien forteller om et komisk innslag under åpningen. Ordfører Gjerseth hadde lagt fra seg flossen på setet i bilen han kjørte med Kongen i. Og der satte Kongen seg! På flossen!

Minneutstilling i år
Moss By- og Industrimuseum vil i anledning av det i år er 80 år siden eventyret på Skarmyra fant sted, arrangere en liten minneutstilling med konservator Camilla Gjedrem som ansvarlig. Det er nedsatt en egen ”1937-gruppe” til å arbeide med saken. Det finnes fortsatt mossinger som opplevde utstillingen som barn. Noe av utstillingsmaterialet fra 1937 ble lagret på loftet på Skarmyra skole, har tidligere rektor Greta Fjeld fortalt. Hvor det senere ble av, er ukjent. Ellers må man bygge den nye utstillingen på avisreferater, bilder og utstillings-plakaten. Bengt Ø. Eriksen, medlem av komiteen, har dessuten en pin med motiv ”Fugl Fønix”. Minneutstillingen i museet vil åpne en av de første dagene i juni. I tillegg til en «arkivdel» med avisreferater, foto, plakater og trykksaker, vil museet stille ut handel- og industriprodukter fra noen av de mossebedriftene som deltok på Skarmyra i 1937. Museet planlegger også ett eller to arrangement med relevans til utstillingen i 1937.

 

Kilder:

Nils Johan Ringdal: Moss bys historie 1880- 1990

Moss Dagblad: En storslagen utstilling (Paul Norberg)

Byavisa: Ett år igjen til 80-årsmarkeringen (Haakon Hattevig)