Strandsitteren artikler

Jeløy kurbad - fra prektig gård til betydningsfull helseinstitusjon

Jeløy Kurbad - fra prektig gård til betydningsfull helseinstitusjon

Av Ole Peder Kjeldstadli

Jeløy Kurbad er en gammel institusjon i Moss, startet i 1938 i den tradisjonsrike hovedbygningen på gården Bråten av de Skodsborg-utdannede fysioterapeutene Einar og Ellen Fahlberg. De ga institusjonen navnet Jeløy Bad og Diettkursted.

Skodsborg Fysioterapiskole
Skodsborg Fysioterapiskole var en dansk institusjon som inntil 1992 var eid av Adventistkirken, og dermed var også skolen preget av adventistenes pedagogiske tanker om viktigheten av å kombinere teoretisk og praktisk utdannelse.Institusjonens grunnlegger var legen Carl Ottosen (bildet), en fremsynt mann, som mot slutten av 1800-tallet mente at bruk av vann, god kost og mosjon var av betydning for menneskers trivsel og hel-bredstilstand. Det hørte til hans kongstanke å opplyse folk om hvordan man kan forebygge sykdom.

Først gården Torbjørnrød
Bråten hadde tidligere tjent som soren-skriverbolig og er nevnt i gamle dokumenter helt tilbake til 1845. Før den tid hadde gården navnet Torbjørnsrød, og den ble antagelig skilt ut fra Torderød mellom 1050 og 1300. Gården ble i sin tid ryddet av en mann ved navn Torbjørn (Torben). Fra slutten av 1700-tallet ble gårdsnavnet endret til Braaten. Bråten var en prektig gård, men jorden ble i løpet av 1900-tallet bit for bit spist opp av den voksende byen. Hovedbygningen fra 1845 står fortsatt, men er bygget ut som en del av Jeløy Kurbad. Niels Berg ble fengselsdirektør Overrettsprokurator Niels Berg var bosatt på Braaten. Han var gift med Jonas Anton Hielms datter Børgine. Niels Berg var født i Jarlsberg ved Tønsberg. Han fikk økonomisk hjelp til å ta eksamen artium og studerte så teologi. Han kom deretter til Alby som huslærer og forelsket seg i Jonas Anton Hielms datter Børgine. Hielm overtalte Niels Berg til å studere jus. Etter at han ble Hielms svigersønn i 1837, kjøpte han Bråten og bodde der før han flyttet til Christiania i 1843 for å arbeide med fengselsvesenet etter at han ble utnevnt til direktør for det nye Botsfengselet. 23. september 1846 var han på befaring på Bots-fengslet, som var under bygging. Han kom hjem og fortalte til sin hustru at han hadde holdt på å slå seg i hjel da han falt gjennom «de løse Bredder» på det uferdige gulvet. Samme kveld fikk han hjerneslag og et par døgn senere døde han. Børgine Nilsine Berg ble født 11. september 1810 i København.Hun giftet seg med Niels Berg 30. desember 1837, i en alder av 27 på Alby, Jeløen, Norge. De fikk 4 barn: Sofie Vold (Berg), Johanne Jone Antonie Hielm Dorph-Petersen (Berg), Lydia Berg og Hans Jonas Anton Hielm Berg. Niels Berg, Hielms svigersønn, etterfulgte sin svigerfar og satt som ordfører fra 1841 til 1845.

Strikket for å leve
Datteren Sofie Vold beskrev i sine erindringer «Gamle Minder fra Christiania og Jeløen» sin far som bl.a. freidig, begavet, upraktisk og idealist, og han forlot sakførervirksomheten i Moss og begynte arbeidet med en reform av fengselsvesenet. Følgen av dette skiftet medførte en sterk nedgang i inn-tektene, og da han plutselig døde, 37 år gammel, etterlot han sin hustru kun en minimal enkepensjon.

På Bråten gård satt derfor enken Børgine Nilsine Berg (bildet) og strikket for salg.

Hun fikk med dette ekstrainntekter til seg og sin familie. Dette måtte holdes hemmelig for ikke å ødelegge familiens omdømme. Enkefru Berg hadde fått tilsendt en strikkebok fra København. Med denne lærte hun seg å strikke undertøy, vanter og lignende. Børgine avgikk med døden 9. november 1860, i en alder av 50, i Kristiania. Også datteren Sofie lærte seg i 12-årsalderen å strikke. For det hun tjente av penger kunne hun og hennes søster gå på skole. Etter at enken Berg døde, kjøpte kaptein Steen Bråten, hvor han bodde inntil han kjøpte Søly fordi han trolig ville ha mer jord. Steen var opprinnelig fra Larvik.

Kittelsen samtidig med Munch
Maleren Th. Kittelsen kjøpte Bråten i 1911 etter at hans hjem i Kragerø ble solgt på tvangsauksjon. Edvard Munch bodde nesten samtidig på Grimsrød, men så vidt vites var det liten eller ingen kontakt mellom de to kunstnerne. I 1889, 32 år gammel, møtte Kittelsen den 11 år yngre Inga Kristine Dahl fra Drøbak. Etter å ha kjent hverandre i bare to måneder, giftet de seg. Det skulle bli kunstnerens lykkeligste valg. Ingen troll klarte å ødelegge forholdet mellom eventyrprinsessen og tegneren. Fattigdom, manglende anerkjennelse, ni munner å mette, kunstnerens varierende humør og svartsinn, ingen ting klarte å rokke ved vennskap og kjærlighet mellom disse to.

Den fødte kunstnerkone
Den eldste datteren, Ingrid Kittelsen Treide, har skrevet om barndommen i boka "Tirilil Tove" (bildet) som kom ut i 1951. Hun skrev om en "pappa" som elsket alle sine barn og om "mamma" som holdt humøret oppe hos dem alle og som sydde, bakte, stelte dyr og jord, var sine barns lærer, holdt orden i økonomien og kontakt med forleggere og kunsthandlere. Ved siden av kunsten, var Inga derfor det viktigste i Th. Kittelsens liv – hun ble karakterisert som den fødte kunstnerkone. Mot slutten av sitt liv produserte han blant annet akvarellen «Lengsel mot vår». Men på grunn av sykdom var ikke hans Bråten-år spesielt produktive. Theodor Kittelsen døde 21. januar 1914. Igjen satt en enke på Bråten med ni barn. Men den avdøde hadde sørget for at enken hadde midler å leve av. Noe av det siste Kittelsen gjorde, var å ordne det så at Inga fikk beholde kunstnerlønnen han hadde fått innvilget i 1911.

Kurbad med 82 ansatte
Kurbadet på Jeløy presenteres i dag på Syvendedags adventistkirkens hjemmeside slik: «Opptreningssenteret Jeløy Kurbad (OJK) er et offentlig godkjent opptreningssenter. Institusjonen er godkjent for 77 sengeplasser og har en bemanning på 82 ansatte fordelt på 49 årsverk.» Syvendedagsadventistene tok over driften 1. januar 1971. Sengekapasiteten var da 34. Denne ble raskt økt til 68. Mesteparten av pasientene var ikke medlemmer av kirken. Institusjonen med vegetarmat ble en veldig populær rehabiliterings-institusjon.

Lokalt eiendomsselskap
Kurbadet eies i dag av det lokale eiendoms-selskapet Bråten Eiendom som igjen eies av Daniel Joensen. Han er daglig leder og styreformann i Bråten Eiendom AS og Jeløy Kurbad AS. Joensen er fra Island. Han studerte i Danmark, fikk kjæreste fra Moss, og de ble bosatt i Moss. Allerede i 1994 overtok paret den daglige ledelsen av Jeløy Kurbad etter at Adventistsamfunnet ønsket et skifte etter 23 års drift.

Unik beliggenhet
Stedet har blitt modernisert og bygget på i de senere år og fremstår i dag som et hyggelig, delikat og funksjonelt rehabiliteringssenter. Beliggenheten like ved Bråtenskogen er unik. Det er laget et turkart der alle stier med lengdeanvisning er inntegnet, til stor inspirasjon for den enkelte til å teste seg selv og måle sin fremgang.

Spesialhelsetjeneste
Allerede fra starten var Jeløy Kurbad er en del av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst, og kurbadets avtale var gjeldende for totalt 61 senge-plasser og 18 dagplasser, behandlingsrom, aktivitetsrom og varmtvannsbasseng. Private pasienter kunne også få behandling her. Antall søknader om opphold ved Jeløy Kurbad hadde økt med 40 prosent fra 1996 til 2001, bl.a. fordi egenandelen var blitt satt ned, slik at flere fikk råd til å ta et behandlingsopphold her.

Høyt faglig nivå
Jeløy Kurbad var helt fra oppstarten godkjent som utdanningsinstitusjon. I 2005 fikk 1200 pasienter behandling, i gjennomsnitt bodde de på kurbadet i 23 dager. 25 prosent av pasientene led av fibromyalgi, de aller fleste kvinner. Ventelistene kunne være opptil 2,5 år. Bedriften hadde allerede i 2002 41 årsverk, hvorav 8 fysioterapeuter, 5 sykepleiere og 1,5 hjelpepleier. Resultatene fra kurbadet er så gode at de ofte publiseres i internasjonale fagtidsskrifter innen medisin.

Leger og eksperter knyttet til kurbadet deltar ofte på internasjonale kongresser. Blant annet har kurbadet fått betydelig oppmerksomhet for sine resultater innen kronisk smertebehandling – og dette forteller om faglig utvikling både internt og eksternt. Kurbadet samarbeider med universitet og ulike helseforetak, noe som har gitt kurbadet to medisinske doktorgrader.

Kandidat til næringslivspris
Jeløy Kurbad holder også høy standard som bedrift. Dette manifesterer seg i at i 2014 ble kurbadet nominert til næringslivprisen som deles ut av Moss kommune til bedrifter med pågangs-mot, kreativitet og godt entreprenørskap som har utmerket seg spesielt i det foregående år. Prisen gikk imidlertid til Wärtsilä Moss. Jeløy Kurbad ligger praktfullt til med en stor tomt på 18 mål med parkanlegg og spaserturterreng. Fra 1. januar 2015 har kurbadet avtale med Helse Sør-Øst om levering av rehabiliteringstjenester overfor følgende pasient-grupper: 

Pasienter med revmatiske sykdommer Pasienter med behov for rehabilitering etter hjerneslag

Pasienter med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Pasienter med kreftsykdom

Pasienter med lokaliserte smertetilstander, utbredt myalgi eller fibromyalgi

Kartlegging og vurdering ved kronisk muskel-og bløtdelssmerte

I tillegg tilbys rehabilitering for privat betalende.

 

Kilder:

  • Byavisen
  • Moss bys leksikon
  • Moss Avis
  • Hjemmesiden til Syvendedagsadventistene Fredrikstad Blad
  • Medlemsblad for Søndre Jeløy Vel
  • "Gamle minder fra Christiania og Jeløen". Fru Sofie Volds Erindringer utgitt i 1929 av Sofie Aubert Lindbæk
  • Heklogstrikkeoppskrifter.com. Historien om Strikking i Norge fra nådtid og bakover i tid
  • MyHeritage